تبلیغات
کتاب رو - دانلد داک
کتاب پنجره ای است رو به زندگی بهتر...
نشرافق
کتاب های مصور دانلد داک


گنج دزدان دریایی
کارل بارکس
هوشنگ گل محمدی
۱۳۸۱
۵۵۰۰ تومان


اژدهای دریایی و دو قصه ی دیگر
کارل بارکس
فرزانه کریمی
۱۳۸۱
۵۵۰۰ تومان
نمایش مشخصات كامل


انگشتر مومیایی و دو قصه ی دیگر
کارل بارکس
هوشنگ گل محمدی
۱۳۸۱
۵۵۰۰ تومان


سرزمین كوه های آتشفشانی و یك قصه ی دیگر
کارل بارکس
فرزانه کریمی
۱۳۸۱
۵۵۰۰ تومان


مرداب کوتوله ها و یک قصه دیگر
کارل بارکس
هوشنگ گل محمدی
۱۳۸۱
۵۵۰۰ تومان

در این‌ كتاب‌ دو قصه‌ی‌ كمیك‌ استریپ‌ می‌خوانیم‌: طلای‌ یخ‌زده‌ و مرداب‌ كوتوله‌ها. در قصه‌ی‌ اول‌ عمو