تبلیغات
کتاب رو - پارك وحشت
کتاب پنجره ای است رو به زندگی بهتر...
پارك وحشت
نشر پیدایش

فریاد ماسك نفرین‌شده (پارك وحشت 4)
 فریاد ماسك نفرین‌شده (پارك وحشت 4)قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
نویسنده: آر. ال. استاین
مترجم: شهره نورصالحى
موضوع: ادبیات وحشت

صبحانه: خون هیولا (پارك وحشت 3)صبحانه: خون هیولا (پارك وحشت 3)قیمت: ۴۵,۰۰۰ ریال
نویسنده: آر. ال. استاین
مترجم: شهره نورصالحى
موضوع: ادبیات وحشت

 

راز جمجه سرخ (پارك وحشت 2)
 راز جمجه سرخ (پارك وحشت 2)قیمت: ۴۵,۰۰۰ ریال
نویسنده: آر. ال. استاین
مترجم: شهره نورصالحى
موضوع: ادبیات وحشت

 

انتقام آدمك زنده (پارك وحشت 1)انتقام آدمك زنده (پارك وحشت 1)قیمت: ۳۵,۰۰۰ ریال
نویسنده: آر. ال. استاین
مترجم: شهره نورصالحى
موضوع: ادبیات وحشت

روح سگ زوزه می‌کشد (پارک وحشت 13)روح سگ زوزه می‌کشد (پارک وحشت 13)قیمت: ۴۵,۰۰۰ ریال

نویسنده: آر. ال. استاین
مترجم: شهره نورصالحى
موضوع: ادبیات وحشت

 

پارك ترس و لرز (پارك وحشت 12)پارك ترس و لرز (پارك وحشت 12)قیمت: ۴۵,۰۰۰ ریال
نویسنده: آر. ال. استاین
مترجم: شهره نورصالحى
موضوع: ادبیات وحشت


 

فرار (پارك وحشت 11)
 فرار (پارك وحشت 11)قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال

 نویسنده: آر. ال. استاین
مترجم: شهره نورصالحى
موضوع: ادبیات وحشت

 

قدرت استثنایی (پارك وحشت 10)
 قدرت استثنایی (پارك وحشت 10)قیمت: ۴۵,۰۰۰ ریال
نویسنده: آر. ال. استاین
مترجم: شهره نورصالحى
موضوع: ادبیات وحشت

 

اردوی خزنده (پارك وحشت 9)
 اردوی خزنده (پارك وحشت 9)قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
نویسنده: آر. ال. استاین
مترجم: شهره نورصالحى
موضوع: ادبیات وحشت

 

دوربین شیطانی (پارك وحشت 8)دوربین شیطانی (پارك وحشت 8)قیمت: ۳۵,۰۰۰ ریال
نویسنده: آر. ال. استاین
مترجم: شهره نورصالحى
موضوع: ادبیات وحشت

 

لقب من: هیولا (پارك وحشت 7)
 لقب من: هیولا (پارك وحشت 7)قیمت: ۳۵,۰۰۰ ریال
نویسنده: آر. ال. استاین
مترجم: شهره نورصالحى
موضوع: ادبیات وحشت

 

مومیایی (پارك وحشت 6)
 مومیایی (پارك وحشت 6)قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
نویسنده: آر. ال. استاین
مترجم: شهره نورصالحى
موضوع: ادبیات وحشت

 

دكتر
 دكتر "میم" (پارك وحشت 5)قیمت: ۳۵,۰۰۰ ریال
نویسنده: آر. ال. استاین
مترجم: شهره نورصالحى
موضوع: ادبیات وحشت