تبلیغات
کتاب رو - استینک
کتاب پنجره ای است رو به زندگی بهتر...
نشر پنجره
کتاب‌های استینکاستینک
بچه‌ی عجیب و غریبی است که از ذهن خلاق مگان مک‌دونالد بیرون آمده است. مگان که قبلاً مجموعه‌ی جودی را نوشته بوده، حالا کتاب‌های استینک را خلق کرده است. استینک برادر جودی است و حسابی با جودی کَل‌کَل دارد. این مجموعه‌ی پنج جلدی را شبنم سمیعیان ترجمه کرده است.

stink

• استینک، بچه‌ی عجیبی که قدّش آب می‌رود
• استینک و بوگندوترین کفش‌های کتانیِ دنیا
• استینک و سفر عجیب و غریب با موش‌های صحرایی گینه‌ای
• استینک و آب‌نبات‌های دندان‌شکن و باورنکردنی
• استینکِ همه‌چیزدان