تبلیغات
کتاب رو - ماجراهای بچه ی دست و پاچلفتی
کتاب پنجره ای است رو به زندگی بهتر...
نشر پنجره
ماجراهای بچه‌ی دست و پا چلفتی


مجموعه‌ی «بچه‌ی دست و پا چلفتی» یکی از جنجال‌سازترین کتاب‌های سال ۱۳۸۹ میان ناشران بود. تا به حال چند ناشر این مجموعه را با ترجمه‌های مختلف منتشر کرده‌اند. نشر پنجره یکی از اولین ناشرهایی بود که این کتاب را ثبت کرد و درخواست مجوز وزارت ارشاد را داد. اما پیچ و خم‌های اداری وزارت ارشاد و ایرادهای بنی‌اسرائیلی ممیزان اداره‌ی کتاب، چاپ این کتاب‌ها را به تأخیر انداخته بود. حالا چهار جلد از این مجموعه را نشر پنجره منتشر کرده است. نویسنده‌ی خوب کتاب، جف کینی است. شقایق قندهاری هم این مجموعه را ترجمه کرده و به خوبی توانسته از عهده‌ی زبان و لحن نوجوانانه‌ی این کتاب‌ها بربیاید. نثر کتاب به گونه‌ای است که هم یک نوجوان از خواندن این کتاب‌ها لذت می‌برد، هم بزرگ‌ترها با خواندن این کتاب‌ها سرخوش می‌شوند.

2

· بچه‌ی دست و پا چلفتی و دفتر یادداشتش
· بچه‌ی دست و پا چلفتی و داداش بزرگه
· بچه‌ی دست و پا چلفتی کلافه شده
· بچه‌ی دست و پا چلفتی در تعطیلات تابستان